top of page
Algemene voorwaarden Aruna Yoga Maastricht

1. Begrippen 

1.1. Algemene voorwaarden

Deze door Aruna Yoga Maastricht gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website  www.aruna-maastricht.nl en in de Yoga-beheersoftware “Momoyoga” via app of browser.  


1.2. Aruna Yoga Maastricht 

Waar in dit reglement gesproken wordt over Aruna Yoga Maastricht wordt specifiek bedoeld Aruna Maastricht, Frankenstraat 122, 6224 GS Maastricht, ingeschreven bij de KVK te Maastricht onder nr. 63196980 en BTW-nummer NL170545490B01.

1.3. Yogi

Degene die les(sen) volgt of wenst te volgen bij Aruna Yoga Maastricht.  


1.4. Docent

De persoon die de lessen geeft. 
Aruna Yoga Maastricht maakt gebruik van meerdere docenten die de verschillende yogalessen geven. 
De docenten hebben hiervoor een geschikte opleiding gevolgd en hebben ruime ervaring.


1.5. Lidmaatschap

Via het lidmaatschap sluit een yogi aan bij Aruna Yoga Maastricht, dit kan onder de vorm van een abonnement of een strippenkaart. Er is geen inschrijfgeld.


1.6. Abonnement

Met abonnementen kunnen yogi's lessen boeken per maand. Een abonnement wordt automatisch iedere maand vernieuwd.


1.7. Strippenkaart

Met een strippenkaart boek je een vast aantal lessen in plaats van een periode. Strippenkaarten zijn 2 jaar geldig en gebruiken een systeem op basis van strippen; één tegoed staat gelijk aan één les. 


1.8. Proefles

Elke kandidaat-yogi kan gratis éénmalig een proefles volgen. Daarna kan een abonnement of strippenkaart aangekocht worden. Een proefles is een strippenkaart bestaande uit 1 gratis les.


1.9. Losse les 

Een door de yogi éénmalige te betalen en te volgen les bij Aruna Yoga Maastricht. Een losse les is een strippenkaart bestaande uit 1 betalende les.


1.10. Website 

De website van Aruna Yoga Maastricht, www.aruna-maastricht.nl.


1.11. Yoga beheersoftware “Momoyoga”

Aruna Yoga Maastricht maakt gebruik van de gebruiksvriendelijke beheersoftware van Momoyoga voor opvolging van je lesrooster, inschrijvingen en betalingen vanuit één overzichtelijk systeem.
Inschrijven via: https://www.momoyoga.com/aruna-yoga-maastricht/inschrijven.
Inloggen via: https://www.momoyoga.com/aruna-yoga-maastricht/login.


2. Toepasselijkheid 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen en strippenkaarten bij Aruna Yoga Maastricht. 
Door deelname verklaart de yogi zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Aruna Yoga Maastricht worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website www.aruna-maastricht.nl . 

3. Lidmaatschap 

3.1. Hoe een lidmaatschap aanvragen

Een nieuw lidmaatschap kan je aanvragen in de beheersoftware Momoyoga via volgende link: https://www.momoyoga.com/aruna-yoga-maastricht/inschrijven/ .
Dit kan eveneens via mail op info@aruna-maastricht.nl
Het lesrooster is in te zien via de website www.aruna-maastricht.nl of via de beheersoftware Momoyoga.

3.2. Soorten lidmaatschap  

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Lidmaatschap kan onder de vorm van een abonnement of een strippenkaart.


3.2.1. Abonnement

Met abonnementen kunnen yogi's lessen boeken per maand. Een abonnement wordt automatisch iedere maand vernieuwd. 
Volgende abonnementen zijn beschikbaar:

 • Maandabonnement maximaal 5 lessen per maand

 • Maandabonnement maximaal 10 lessen per maand

 • Maandabonnement onbeperkt

 

3.2.2. Strippenkaart

Met een strippenkaarten boek je een vast aantal lessen in plaats van een periode. Strippenkaarten gebruiken een systeem op basis van strippen; één tegoed staat gelijk aan één les.
Volgende strippenkaarten zijn beschikbaar:

 • Strippenkaart 10 lessen

 • Gratis proefles

 • Losse les


3.2.3. Lidmaatschap studenten

Aruna Yoga Maastricht biedt gereduceerde tarieven voor studenten.


Het lidmaatschap studenten geldt uitsluitend voor voltijdsstudenten aan een MBO, HBO of universitaire studie en pas na voorleggen van een geldige officiële studentenkaart of OV-studentenkaart. 


Volgende abonnementen en strippenkaarten zijn beschikbaar:

 • Maandabonnement student maximaal 5 lessen per maand

 • Maandabonnement student maximaal 10 lessen per maand

 • Maandabonnement student onbeperkt

 • Strippenkaart student 10 lessen

3.3. Taal van de lessen

Standaard worden de yogalessen in het Nederlands gegeven. 


Enkele lessen worden in het Engels gegeven. Dit is terug te vinden in het lesrooster op de website  www.aruna-maastricht.nl en in de Yoga-beheersoftware “Momoyoga” via app of browser.  


3.4. Lesrooster 

Het geldende lesrooster is terug te vinden op de website  www.aruna-maastricht.nl en in de Yoga-beheersoftware “Momoyoga” via app of browser.  


Aruna Yoga Maastricht behoudt zich het recht voor om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website of per e-mail. 


Bij overmacht behoudt Aruna Yoga Maastricht zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. In dit geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.


3.5. Vakantieperiodes

Aruna Yoga Maastricht probeert het hele jaar door continuïteit in de lessen te garanderen.

 

Tijdens volgende periodes wordt afgeweken van het vaste lesrooster:

 • gedurende de zomermaanden juli en augustus wordt een aangepast lesrooster opgemaakt, hierbij zal het aantal lessen gereduceerd worden;

 • tijdens de nationale feestdagen wordt er geen les gegeven;

 • tijdens de carnavalsweek op maandag, dinsdag en woensdag wordt geen les gegeven.


Het tarief voor een lidmaatschap via abonnementen is een vast bedrag per maand.


Reductie van het aantal lessen in vakantieperiodes of door nationale feestdagen geeft geen recht op vermindering van het abonnementsgeld.


Ook vakantie van de yogi kan geen aanleiding geven tot reductie van het abonnementsgeld voor de betreffende periode. 


3.6. Aanmelding en annuleren van een les

Aruna Yoga Maastricht wil met de beheersoftware “Momoyoga” voor de yogi's steeds de actuele status van het lidmaatschap weergeven. 


Link met wachtwoord en login werd aan elke yogi samen met de welkomstmail bezorgd. Op eenvoudig verzoek kan die opnieuw doorgestuurd worden.


Aan de yogi wordt gevraagd om maximaal vooraf aan te melden voor de les via de beheersoftware Momoyoga, dit kan via de app of de browser. 


Voor elke les zijn maximaal 12 plaatsen beschikbaar. Via Momoyoga is het resterende aantal beschikbare plaatsen op elk moment zichtbaar.


Boeken van een les kan tot aanvang van de les gebeuren.


Annuleren van een aanmelding kan tot aanvang van de les. Bij volgeboekte les behoudt Aruna Yoga Maastricht het recht om de les in mindering te brengen op de strippenkaart of abonnement indien niet werd geannuleerd.


3.7. Wachtlijst bij volgeboekte les

Met de wachtlijstfunctie kan een yogi zich toch aanmelden voor een volgeboekte les. Mocht er een afmelding zijn voor de les, dan wordt de eerste yogi op de wachtlijst automatisch ingeschreven en ontvangt een e-mailbericht.


4. Prijzen, prijswijzigingen en betalingen

4.1. Prijzen

Alle actuele prijzen staan vermeld op de website  www.aruna-maastricht.nl en in de Yoga-beheersoftware “Momoyoga” via app of browser.  


Aruna Yoga Maastricht behoudt het recht prijzen te wijzigen. 


Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, of per e-mail.

4.2. Betalingen 

Een lidmaatschap wordt voorafgaand aan de les betaald. Betaling kan geschieden door:

 • Automatische incasso: steeds voor abonnementen

 • Bancontact: voor strippenkaarten

 • iDeal: voor strippenkaarten

 • Contant: voor strippenkaarten

 • Overschrijving: voor strippenkaarten


Pinnen is niet mogelijk in de studio.


Betaling van een abonnement geschiedt steeds via “automatische incasso”. Hierbij machtigt de yogi Aruna Yoga Maastricht om periodiek een bepaald geldbedrag van een bankrekening af te schrijven. "Automatisch" wil zeggen dat de yogi, nadat hij machtiging heeft gegeven, niets meer hoeft te doen. 


Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

5. Beheersoftware “Momoyoga”

5.1. App voor iOS en Android

De “Momoyoga” app voor yogi's is gratis te downloaden in de App Store en op Google Play


Yogi's kunnen met de app het online lesrooster bekijken en lessen boeken en annuleren. 


5.1.1. Download app voor iOS

De huidige versie vereist iOS 8.0 (of hoger). Dit zijn alle iPhone toestellen, behalve iPhone 4 en ouder. Compatibel met iPhone, iPad en iPod Touch.

 • Zoek Momoyoga in de App Store

 • Klik op Download, of als je de Momoyoga eerder hebt gedownload, klik op Open;

 • Sluit de App Store, zoek het Momoyoga icoon en tik om de app te openen.


5.1.2. Download app voor Android

De huidige versie vereist Android 4.4 (of hoger).


5.2. Momoyoga via browser

Momoyoga is ook te gebruiken op smartphone, tablet, laptop of PC via een browser-versie. Dit kan via volgende links:


Inschrijven via: https://www.momoyoga.com/aruna-yoga-maastricht/inschrijven.


Inloggen via: https://www.momoyoga.com/aruna-yoga-maastricht/login.


Hierbij kan je naast de functies in de app eveneens je abonnementen beheren.


Link met wachtwoord en login werd aan elke yogi samen met de welkomstmail bezorgd. Op eenvoudig verzoek kan die opnieuw doorgestuurd worden.

6. Aansprakelijkheid 

Aruna Yoga Maastricht werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. 


Door deelname aan een les bij Aruna Yoga Maastricht aanvaardt de student en deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. 


Aruna Yoga Maastricht adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen: 

 • consulteer een arts voor je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent;

 • als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les;

 • luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op;

 • luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;

 • voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen; 

 • voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn;

 • stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt;

 • voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit. 


Aruna Yoga Maastricht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures. 


Ook voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen is Aruna Yoga Maastricht niet aansprakelijk. 

7. Beëindigen abonnement


Beëindiging van een doorlopend abonnement kan tot uiterlijk één week voor het verstrijken van de huidige periode. 


Dit kan eenvoudig per email naar info@aruna-maastricht.nl.


Ook via Momoyoga kan een doorlopend abonnement beëindigd worden via Mijn lesrooster. Hierbij zal er automatisch een mail aan Aruna Yoga Maastricht geopend worden om aan te geven dat het abonnement stopgezet mag worden. 


Pas nadat de yogi per email een bevestiging heeft ontvangen dat de opzegging in goede orde is ontvangen, is sprake van een rechtsgeldige opzegging. 

8. Persoonsgegevens 

Aruna Yoga Maastricht verzamelt persoonsgegevens van de yogi's voor het bijhouden van de aanwezigheden, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. 


Aruna Yoga Maastricht gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Op de website van Aruna Yoga Maastricht is een privacy-statement terug te vinden.

9. Toepasselijkheid recht en geschillenbeslechting 

Bij geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Aruna Yoga Maastricht.


Eventuele geschillen verband houdende met onderhavige algemene voorwaarden, een lidmaatschap, het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Aruna Yoga Maastricht zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende bemiddelaar in Maastricht. 


Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende bemiddelaar zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.
 

bottom of page